یا مهدی (عج)

کسی می آید و مهربانی را نجوا میکند،می آید و صداقت را به ارمغان می آورد،می آید و سکوت سرد مردابی زمین و زمان را میشکند.وقتی بیاید چشمانمان را میبارانیم و دلهایمان را آذین میبندیم،الغوث الغوث را زمزمه لبانمان میکنیم و از هر چه دروغ و ریا و نیرنگ متنفر میشویم.تماشایمان کن آقا تا با آن تماشاهای زیبایت به آسمان عشق تو پرواز کنیم و برای دیدگانت شهری بسازیم پر از آدمکهای رویایی.آدمکهایی که همه قلبهایشان از غنچه های گل نرگس باشد و دلهایشان تنها بوی خدا دهند و بس

/ 0 نظر / 3 بازدید