آقاجان بیا

مهدیا منتظرانت همه در تاب وتبند

                                    همه ی اهل جهان.جمله گرفتار شبند

چوبیایی غم و ظلمت برود از عالم

                                        شاد گردد دل آنان که گرفتار غمند

/ 0 نظر / 10 بازدید