/ 1 نظر / 16 بازدید
خاطره

بابا داداش تو با ايران و ايراني چه مشكلي داري همه پستات راجب گند زدناي ايراني هاس چرا خوووووووووووووو چي كار كنيم تقصير جو كشوره نه ادما مردم از بس خنديدم وااااااااااااااااااااااااي ولي خييييييييييييلي خيييييييييييلي دمت هات