اسمم را گذاشته ام منتظر...

 

اسمم را گذاشته ام منتظر...
اما زمانی که دفتر انتظارم را ورق می زنی می بینی صفحه های اینترنتی یا سایت ها را بیشتر از امامم می شناسم! حتی گاهی صبح بوق سگ ،صفحه ی اینترنتم و سایتهام را چک می کنم اما عهدم را نه! ببین چه کرده اند با من ...
خیر سرمان می گوییم بیا که منتظریم!!!!
فدای غربتت مفرد مذکر غایب

فدایت بشوم مولایم

یا زهرا 

/ 0 نظر / 29 بازدید