شرمنده ایم!!!

از فرزندان شهیدان هسته ای از جمله آرمیتا و علیرضا شرمنده ایم که یادگاری های پدرانشان که برای آن جان دادند توسط عده ای که شعار اعتدال سر می دهند پلمپ شد. تازه فهمیدیم اعتدال یعنی چه؟ آرمیتا و علیرضا شرمنده ایم . همین .

بابا جون بلندشو و ببین چه آوردند بر سر یادگاری هایت و آرزوهایت و ایرانت .... 

/ 0 نظر / 17 بازدید